Samtaler med børn og unge.

Der kan være mange grunde til at børn og unge ikke trives. Ofte kan det være en god idé at gå bagom det, vi umiddelbart ser, og interessere os for, hvad det er, barnet forsøger at sige med den givne – og ofte udfordrende – adfærd. Hvad er det barnet inviterer os til at få øje på og tage del i?

Jeg har erfaring i samtaler med børn og unge, der er udfordret med:

  • Følgevirkninger efter overgreb
  • Angst og bekymring
  • Depression, tristhed eller nedsat livslyst
  • Sorg efter tab af nær ven eller familiemedlem
  • Traumer og følger af kaotisk opvækst (kan være alkohol i familien eller andet)
  • Autisme Spektrum Forstyrrelse
  • Kognitive vanskeligheder / overbliksvanskeligheder
  • Selvskadende adfærd
  • Ensomhed

Når vores børn eller unge rammes på udfoldelsen af potentialet i deres liv, bliver vi ofte usikre, magtesløse og voldsomt bekymrede som forældre. I samtalerne hos mig vil vi sammen finde nye veje videre.

Hvis et barn eksempelvis har angst, vil vi sammen udforske angstens indvirkning på hverdagen og finde redskaber til at reducere angsten. Vi vil sammen være nysgerrige på, hvad angst egentlig er og hvordan den adskiller sig fra frygt eller det at være bange. Vi vil finde strategier (eksempelvis hjælpetanker og eksponering) til at bekæmpe den, så den ikke har så stor indflydelse på det liv, barnet og familien gerne vil leve.

Eller måske er du en ung, der ikke helt kan forstå, hvorfor du nogle gange falder i et hul af tomhed og følelsesløshed? Eller oplever følelser, der helt uventet tager over, som du ikke helt ved, hvordan du får styret. Måske har du tanker om selvskade eller tænker, at hvis du er lidt tyndere eller kønnere, så vil det hele være noget lettere for dig? Måske forsøger du at håndtere tomhedsfølelsen med mad og kommer til at overspise.

Uanset, hvad du knokler med, så er der hjælp at hente ved at dele det usigelige eller uforståelige med en anden, der lytter nysgerrigt og åbent.