Parterapi

Er der kommet utroskab mellem jer? Opslidende diskussioner, der ingen ende tager? Er der opstået ubalance i familien grundet samlivet med dine, mine og vores børn? Er I gledet fra hinanden? Er sexlivet en by i Rusland? Tænker du pludselig, at du måske har valgt den forkerte? Er det svært at få hverdagen til at hænge sammen med karriere, børn, venner plus det løse? Er I presset af livstruende sygdom, dødsfald eller et udfordret barn? – så kan parterapi være en god idé.

At skabe et berigende parforhold er en af de sværeste udfordringer vi støder på i vores liv. Men det er også en af de største glæder, når det lykkes. Så når vores parforhold er gået i hårdknude, kan vi have brug for hjælp udefra.

Ofte kan vi i vores forhold synes, det er partneren, der skal ændre sig, for at forholdet kan overleve. Men så enkelt er det sjældent. I parterapien hos mig får I hjælp til at få øje på det, der har sneget sig ind i rummet mellem jer. I får redskaber til at kunne lytte til den anden og ikke kun høre det, I tror den anden siger, men høre det, den anden faktisk prøver at sige. Vejen vil bestå af små skridt i retning af at genskabe en større tryghed og en bestræbelse på at holde et vågent øje med de steder, hvor de ”gamle vaner” sniger sig ind.

parterapi

At skabe mere nærvær i forholdet

Mange par oplever, at det ellers trygge, nærende bånd med partneren af og til kan udfordres og der opstår en følelsesmæssig afstand mellem jer. Hvordan finder I den gode kontakt igen, når nærværet ikke er til stede i kortere eller længere tid? I terapien hos mig arbejder vi hen imod, at den gode trygge kontakt og nærværet får plads igen og I vil få redskaber til at håndtere situationer, hvor I glider fra hinanden. 

Sammen ser vi på det negative mønster, der tager jer væk fra hinanden, ser på hvad der trigger jer hver især, hvilke følelser kommer i sving, hvad gør I, hvad længes I efter og hvordan I rækker ud til jeres partner igen. Mange par oplever, at der er dybere rødder (fra opvækstfamilie, skoletid, tidligere parforhold mv) forbundet med de følelser, der kommer til udtryk, når vi trigges og ofte vil det give mening, at vi trigges netop på dette tema. Et af målene med parterapien er at lære at dele det sårbare, så det ikke behøver være i eksil hos os hver især, men kan luftes, leves og bidrage til øget nærvær.

Hvem kan komme i parterapi? 

Alle par kan komme i parterapi uanset alder og køn. Det vigtigste er, at I har besluttet jer for at arbejde på at skabe større tryghed i jeres forhold og at I begge er med ombord. Hvis I er i tvivl om I skal blive sammen eller ikke er enige om fremtiden for jeres parforhold, tager vi først nogle afklarende samtaler, inden et eventuelt parterapeutisk forløb indledes. Desværre venter mange par med at opsøge parterapi til konflikterne næsten er blevet uoverstigelige. Det er min anbefaling at efterspørge hjælp inden udfordringerne har vokset sig alt for store og I har gjort hinanden unødigt ondt. Hvis der er misbrug, vold, alvorlig psykisk sygdom, store økonomiske udfordringer eller andet som vanskeliggør en tryg relation mellem jer, anbefaler jeg, at vi tager en snak om, hvorvidt parterapi er det bedste for jer lige nu.

Parforholdet i krise

Der kan være mange grunde til, at der kommer krise i parforholdet og ingen grund er for lille til at opsøge hjælp. At gå fra at være kærester til at blive forældre til et eller flere børn er en overgang, der udfordrer mange par. Fra et mere uforpligtende liv til at have ansvar for en familie er en overgang, vi ikke kan forberede os på, men som vi ser, rammer mange. Hvor blev det spontane og sjove af? Hvad blev der af os som kærester? Når vi presses, kan det negative mønster flytte ind i rummet mellem os og mange oplever, at afstanden til partneren bliver større i perioder. 

Lidt længere henne i livet ser vi, at overgangen fra at have hjemmeboende børn til at alle – undtagen min partner – er flyttet fra reden, også er en tid, der kan udfordre mange par. Pludselig er der kun os og hvad er det så vi vil med livet og hinanden nu? For nogle par går denne overgang forholdsvis let, men for andre kommer meget i spil i forhold til den genvundne frihed: hvad skal give livet fylde? hvad med det intime liv? hvad med mine, dine og fælles behov? 

Mange andre temaer kan give krise i parforholdet, hvor det er værd at opsøge hjælp: det intime liv fungerer ikke, lange perioder med fertilitetsbehandling, at være en sammenbragt familie med dine børn og mine børn, udfordringer med børnene eller hos os selv, sygdom, dødsfald, utroskab og meget mere kan snige sig ind i rummet mellem os og øge afstanden

Sorg efter utroskab 

Der er ofte mange og svære følelser forbundet med utroskab. Dette både hos den sårede part, men ofte også hos den part, der har været utro. Utroskab er for mange en grund til skilsmisse eller at parforholdet brydes. Men der kan være andre veje at gå, nemlig at få repareret det brud, der er sket i og med utroskaben. Forskning viser at 30% af par, der bliver skilt, fortryder skilsmisse. I parterapien arbejder vi på at reparere bruddet. En del af den proces er at arbejde hen imod, at den utro part vil være der følelsesmæssigt for sin partner igen. En del er også en villighed til at være nysgerrige sammen på det, der ledte op til utroskaben. Der er også en del, som handler om at turde vise den utro partner tillid igen. Og så handler det også om at udholde at lytte til sårede følelser, før der kan skabes håb, tillid og fornyet tro på fremtiden for jer som par.

Hjælp til parforholdet
– at finde hinanden igen

Målet med parterapien vil ofte være at finde tilbage til den trygge følelsesmæssige kontakt mellem jer som par. At finde tilbage til det trygge sted I kender, og genkender jer selv og jeres partner i, som I oplever udfordret lige nu. Et andet mål kan være at uddybe den følelsesmæssige kontakt, så de sårbarheder, smertefulde steder eller traumer, I har med jer ind i forholdet, kan deles og blive en del af den fortrolighed og det nærvær, der er mellem jer. Så når jeres sår trigges, fører det ikke nødvendigvis til at afstanden mellem jer øges, men i stedet til, at det følelsesmæssige trygge bånd mellem jer styrkes.

 

Hvad skal vi forvente?

Jeg arbejder med udgangspunkt i Emotionsfokuseret parterapi. En del af arbejdet er at få redskaber til at skabe den trygge følelsesmæssige kontakt igen, når der bliver i tvivl om, hvorvidt min partner er der for mig, dvs om han eller hun er følelsesmæssigt tilgængelig, engageret i mig og os, og responderer, når jeg har behov for ham eller hende. Vi vil sammen være nysgerrige på det mønster, der tager jer væk fra hinanden og I vil få redskaber til at genskabe den gode kontakt. 

Forløbet:

I den første session vil jeg høre lidt om jer som par og vi vil påbegynde arbejdet med det, I står i. Anden session vil ofte starte med individuelle samtaler af ca 35-40 minutters varighed, hvorefter vi samler op sammen. Første og anden session vil vare 90 minutter hver. Herefter vil følge en række sessioner af 60 eller 90 minutters varighed – hvor mange sessioner vil afhænge af jeres problematik. Dog skal I minimum regne med fem sessioner i alt. 

I er altid velkommen til at kontakte mig for at høre, om jeg er den rette for jer.
Kontakt mig på 25751887.

Pris for 90 minutters session: 1.700 kr

Pris for 60 minutters session: 1.400 kr