Psykolog Dorte Hansen

Velkommen til
Psykolog Dorte Hansen

Samtalerne hos mig sker i rolige og venlige omgivelser på det dejlige Frederiksbjerg i Århus. Her tilbyder jeg forløb til børn, unge, voksne, par og familier. Derudover tilbyder jeg supervision til psykologer på vej mod autorisation eller på vej mod specialistuddannelse klinisk børn og unge.

Parterapi

Jeg tilbyder terapi til par, som er udfordret i parforholdet.  I terapien vil I få større bevidsthed om det, der kan ligge til grund for jeres handlinger eller følelsesmæssige reaktioner hver især og få et blik ind i de mønstre, der gør afstanden mellem jer større og afgrunden dybere. Terapien vil kunne hjælpe jer til at mødes igen og I vil få hjælp til at kunne se jer selv og den anden fra et kærligere sted. Eller måske finder I ud af, at det bedste vil være, at jeres veje skilles. I dette tilfælde kan samtalerne give Jer en større forståelse for nødvendigheden af dette og et bedre fodfæste til et liv uden partneren.

parterapi
Individuel terapi

Individuelle samtaler

Er du et sted i livet, hvor du har brug for at dele og få hjælp til svære emner, så kan et forløb med mig være en god mulighed til at se indad, få bearbejdet de svære følelser, og komme godt videre. Du er selv med til at tilpasse forløbet, så det passer bedst til dine behov.

Det kan være et forløb til at håndtere:

  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Sorg og tab
  • Skilsmisse
  • Belastningstraumer

Samtaler børn og unge

Jeg tilbyder samtaler med børn og unge, hvor vi forsøger at spore os ind på det, der forstyrrer barnet eller den unge i at leve livet fuldt ud. Sammen får vi sat ord på og finder brugbare strategier til at være med det, der er. For børn under 14 år kan det være en god idé at have en eller begge forældre med til samtalerne, så barnet ikke er ene-ansvarlig for vejen til bedre trivsel.

DSC_5066

Forældrevejledning

Hvis et barn, en ung eller en forælder i en familie ikke trives vil det ofte sætte spor i hele familien. Derfor kan det være en god idé, at alle medlemmer i familien får sat ord på oplevelser af afsavn, svigt, magtesløshed, håb og længsler. Samtidig giver familiesamtalerne mulighed for, at familien som helhed får en fælles forståelse af, hvad der skal til for at håndtere og være med de udfordringer, familien står med. Det kan også være, at I som forældre har behov for samtaler om familiens trivsel eller vejledning i forhold særlige udfordringer I som familie står i eller i forhold til jeres børn. Så er I meget velkomne. 

Supervision

Er du psykolog på vej mod autorisation eller på vej mod specialistuddannelse indenfor børneområdet? Jeg tilbyder supervision på de komplicerede og udfordrende sager, på din egen rolle som terapeut, på organisationens rammer for dit virke og på temaer, der er vigtige for dig at bringe op, så du kan stå så sikkert som muligt i det, du står i.