Forældrevejledning

Det er ikke nødvendigvis let at være familie i dag. Ofte er der knyttet store forventninger, håb og drømme op til familien. Det kan være håb og drømme om, at vores børn har det godt og klarer sig godt og at vi som familie lykkes. At være en velfungerende familie er en af grund-ingredienserne i oplevelsen af at lykkes i livet. Derfor bliver det ekstra sårbart, når vi som familie ikke trives.

Det kan være en god idé at række ud efter forældrevejledning når:

  • I som forældre ikke ved, hvad I gør bedst i hverdagen med børn, hvad angår eksempelvis putning, konflikter med eller mellem børn, kravssætning, rammer ift skærme, fester og alkohol mv.
  • Når disse situationer vedbliver at føre til konflikt mellem Jer.
  • Der er et barn eller en ung i familien, der ikke trives. 
  • Tiden foran skærmene i familien har taget overhånd og nærheden er røget.
  • I kan ikke få det til at fungere med dine, mine og vores børn.
  • Der er et barn med fysisk eller psykisk handicap, som udfordrer ønsket om at tilgodese alles behov.
  • At der er konflikter mellem Jer, som påvirker børnenes trivsel negativt.

At forældrene trives er altafgørende for, at familien kan trives, da det er forældrenes ansvar at være garant for forandring, hvis familien er i ubalance. Der vil altid opstå konflikter, uenigheder eller svære tider i en families hverdag og det kan få de store følelser i sving hos alle. I perioder kan nærheden og kontakten opleves svær at genetablere og skænderierne fylder mere og mere. Det, der er vigtigt, er at få repareret jeres relation efter gentagne konflikter. Hvis I oplever jer magtesløse overfor, hvordan I gør det – kan det være tid til en forældresamtale. I er også meget velkomne hvis I blot er i tvivl om, hvordan I håndterer specifikke situationer i hverdagen med børn.

Du / I er altid velkomne til at kontakte mig for at høre, om jeg er den rette til at hjælpe Jer. Kontakt mig på 25751887 eller via kontaktformularen på siden “Kontakt” .

Pris for forældrevejledning: 1.700,- kr (90 min.) // 1.400,- kr (60 min.).