Forældrevejledning

Det er ikke nødvendigvis let at være familie i dag. Ofte er der knyttet store forventninger og drømme op til familien. Det kan være håb og drømme om, at vores børn har det godt og klarer sig godt og at vi som familie lykkes. At være en velfungerende familie er en af grund-ingredienserne i oplevelsen af at lykkes i livet. Derfor bliver det ekstra sårbart, når vi som familie ikke trives.

Det kan være en god idé at række ud efter forældrevejledning når:

 • Der er et barn eller en ung i familien, der ikke trives. Dette påvirker hele familien og skubber den velkendte balance i familien til ubalance.
 • Tiden foran skærmene i familien har taget overhånd og nærheden er røget.
 • I kan ikke få det til at fungere med dine, mine og vores børn.
 • Skilsmisse, der påvirker jer som forældre og børnenes trivsel.
 • Der er mange konflikter og skænderier, I som forældre er magtesløse overfor.
 • Der er et barn med fysisk eller psykisk handicap, som udfordrer ønsket om at tilgodese alles behov.
 • Der er misbrug eller psykisk sygdom hos en af forældrene.

At forældrene trives er altafgørende for, at familien kan trives, da det er forældrenes ansvar at være garant for forandring, hvis familien er i ubalance. Der vil altid opstå konflikter, uenigheder eller svære tider i en families hverdag og det kan få de store følelser i sving hos alle. I perioder kan nærheden og kontakten opleves svær at etablere og skænderierne fylder mere og mere. Det, der er vigtigt, er at få repareret jeres relation efter gentagne konflikter. Hvis I oplever jer magtesløse overfor, hvordan I gør det – kan det være tid til en familiesamtale. Det kan også være, at I som forældre har brug for at komme alene og få sparring på jeres rolle som forældre eller på en udfordring I står overfor. Så er dette også muligt. 

Du / I er altid velkomne til at kontakte mig for at høre, om jeg er den rette til at hjælpe Jer. Kontakt mig på 25751887.

Pris for familiesamtaler / forældrevejledning: 1.700,- kr (90 min.) // 1.400,- kr (60 min.).

Forældrevejledning

Det er ikke nødvendigvis let at være familie i dag. Ofte er der knyttet store forventninger og drømme op til familien. Det kan være håb og drømme om, at vores børn har det godt og klarer sig godt og at vi som familie lykkes. At være en velfungerende familie er en af grund-ingredienserne i oplevelsen af at lykkes i livet. Derfor bliver det ekstra sårbart, når vi som familie ikke trives.

Det kan være en god idé at vælge en eller flere familiesamtaler når:

 • Der er et barn eller en ung i familien, der ikke trives. Dette påvirker hele familien og skubber den velkendte balance i familien til ubalance.
 • Tiden foran skærmene i familien har taget overhånd og nærheden er røget.
 • I kan ikke få det til at fungere med dine, mine og vores børn.
 • Skilsmisse, der påvirker jer som forældre og børnenes trivsel.
 • Der er mange konflikter og skænderier, I som forældre er magtesløse overfor.
 • Der er et barn med fysisk eller psykisk handicap, som udfordrer ønsket om at tilgodese alles behov.
 • Der er misbrug eller psykisk sygdom hos en af forældrene.

At forældrene trives er altafgørende for, at familien kan trives, da det er forældrenes ansvar at være garant for forandring, hvis familien er i ubalance. Der vil altid opstå konflikter, uenigheder eller svære tider i en families hverdag og det kan få de store følelser i sving hos alle. I perioder kan nærheden og kontakten opleves svær at etablere og skænderierne fylder mere og mere. Det, der er vigtigt, er at få repareret jeres relation efter gentagne konflikter. Hvis I oplever jer magtesløse overfor, hvordan I gør det – kan det være tid til en familiesamtale. Det kan også være, at I som forældre har brug for at komme alene og få sparring på jeres rolle som forældre eller på en udfordring I står overfor. Så er dette også muligt. 

Du / I er altid velkomne til at kontakte mig for at høre, om jeg er den rette til at hjælpe Jer. Kontakt mig på 25751887.

Pris for familiesamtaler / forældrevejledning: 1.700,- kr (90 min.) // 1.400,- kr (60 min.).